Kur’an-ı Kerim’den Öğütler-2

http://nurum.net/wp-content/uploads/medine-mescid1.jpg

Aziz  Mü’minler! Bize,  küfür, zulüm, kibir, yalan, riya, iftira ve kin  yerine imanı, adaleti,  tevazuu doğru sözü, mertliği, sevgiyi ve affı emreden,  dünya ve ahiret  saadetine kavuşmanın çalışma ve güzel amellerle olacağını  öğreten yüce  kitabımız Kur’an-ı Kerimde Ankebüt Suresinin 46.ayetinden  …

Posted in Hutbeler | Tagged , , , , , , , , | Yorum

Kur’an-ı Kerim’den Öğütler-1

http://nurum.net/wp-content/uploads/kuran-i-kerim2.jpg

Muhterem Mü’minler! İnsanı yaratan Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerimi de insanlar için indirmiştir. Hiç şüphe yoktur ki Kurban bir rehberdir, yol göstericidir. İnsanlığa doğru yolu göstermek için nazil olmuştur. Bu sebeple, sözlerin en hayırlısı Allah kelamı olan Kur’andır. Onun için bugün …

Posted in Hutbeler | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum